KONIKPAARDEN.NL

Konikhengst
    Voedergedrag
   
Het zoeken van voedsel is een belangrijke bezigheid voor de kudde.

Nou is een grazend paard niet zo spannend om te bestuderen. Maar bij de konikpaarden zien we wat paarden in het wild eten. Als er gras is zoals in de zomer, bestaat het menu voornamelijk uit gras. Maar in de winter eten de dieren allerlei andere planten of bomen.

Eten van waterplanten in de winter
Vroeg in het voorjaar worden in ondiepe watertjes waterplanten gegeten.

Uitgraven van eetbare plantenwortels
De paarden weten dat de wortels van sommige planten eetbaar (en kennelijk ook lekkker) zijn. Deze graven ze met hun hoeven uit.

Wanneer gras schaars is, eten de dieren ook droog riet.   Droog riet? Ook hier kunnen paarden voedingsstoffen uit halen